forbot
  • Export Ukraine (Eksport Ukraina), ChP
  • درباره شرکت

درباره شرکت Export Ukraine (Eksport Ukraina), ChP

شرکت صادرات اوکراین به شما کمک خواهد پیدا کردن شرکای برای واردات هر نوع کالا.

اگر شما خریدار هستند، ما می تواند کمک به محصولات شما به دنبال شما پیدا کنید.
همچنین، ما می توانید تماس و مذاکره با تامین کنندگان.
ما می توانیم شرایط تحویل، قیمت، شرایط پرداخت و غیره را روشن کند.

اگر شما علاقه مند به همکاری با ما هستند، ارائه جزئیات بیشتر:

• نام شرکت و شخص تماس
• نام و مقدار محصولات
• شرایط تحویل (اینکوترمز)
• ایده از قیمت با توجه به شرایط تحویل

پس از دریافت اطلاعات، ما با شما تماس خواهد به بحث در مورد اقدامات بیشتر.

اطلاعات اضافه

نوعصادرات
شکل قانوني و نظارتيПриватне пiдприємство


توضيحات

تمامی اطلاعات مربوط به شرکت Export Ukraine (Eksport Ukraina), ChP.